Главная Программа по соотвествию

 

Home

You need to upgrade your Flash Player

Телефон доверия!

Для потребителей

Program de conformitate

Program de conformitate
pentru excluderea comportamentului discriminatoriu şi realizarea
obiectivului de independenţă a operatorul sistemului de distribuţie
a gazelor naturale SRL "Gagauz-Gaz”

Программа соотвествия для исключения дискриминационного поведения и достижения цели независимости оператора расределительной системиы природного газа ООО «Гагауз-Газ» 2021 г. (PDF)

Программа соотвествия для исключения дискриминационного поведения и достижения цели независимости оператора расределительной системиы природного газа ООО «Гагауз-Газ» 2020 г. (pdf)

Программа соотвествия для исключения дискриминационного поведения и достижения цели независимости оператора расределительной системиы природного газа ООО «Гагауз-Газ» 2019 г. (pdf)

 

План мер по внедрению программы соответствия 2021 г. (pdf)

План мер по внедрению программы соответствия 2020 г. (pdf).

План мер по внедрению программы соответствия 2019 г. (pdf).

 

Программа соотвествия для исключения дискриминационного поведения и достижения цели независимости оператора расределительной системиы природного газа ООО «Гагауз-Газ» 2019 г. (pdf)

 

Отчёт агента по соотвествию 2020 г. (PDF)

Отчёт агента по соотвествию 2019 г. (pdf)

Отчёт агента по соотвествию 2018 г. (pdf).

 

 

 

 

Nr. d/o

Denumirea

unități de măsură

Cantitate

1

2

3

4

а)

investițiile în dezvoltarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale

rețele de distribuție a gazelor naturale (p/î, p/m, p/j)

km.

0,000

mijloace de protecție electrochimică

buc.

0

accesorii aferente rețelelor de distribuție a gazelor naturale (SRM, PRM, etc.)

buc.

0

b)

investițiile în rețelele de gaze naturale existente

Reconstrucția, modernizarea

rețele de distribuție a gazelor naturale (p/î, p/m, p/j)

km.

0,000

mijloace de protecție electrochimică

un.

2

accesorii aferente rețelelor de distribuție a gazelor naturale (SRM, PRM, etc.)

buc.

12

Procurări

rețele de distribuție a gazelor naturale (p/î, p/m, p/j)

km.

0,000

Reparații capitale

rețele de distribuție a gazelor naturale (p/î, p/m, p/j)

km.

0,000

mijloace de protecție electrochimică

buc.

11

accesorii aferente rețelelor de distribuție a gazelor naturale (SRM, PRM, etc.)

buc.

6

d)

investițiile în clădiri și construcții

un.

4

e)

investițiile în tehnica de calcul, tele-radio comunicații

buc.

6

f)

investițiile în imobilizările necorporale

programe

0

g)

alte investiții legate de activitatea de distribuție a gazelor naturale

echipamente de măsurare a gazelor naturale

buc.

0

aparate de control și diagnostică

buc.

9

utilaje

buc.

2

mobilă

complect

1

lucrări de proiectare

proiecte

1